Solbiati 2018-07-17T11:12:58+00:00

Solbiati

Italská značka Solbiati, jejíž historie sahá do roku 1874, je tradičním výrobcem lněných a bavlněných látek nejvyšší kvality. Pro výrobu lněných látek používá Solbiati pouze ten nejlepší evropský len z Normandie. Lněné látky se tak ideálně hodí pro neformální obleky a separátní saka.Sol­bi­ati vždy pro­ká­zali cit­li­vost na impulzy, které při­chá­zely ze soci­ál­ního, kul­tur­ního a his­to­ric­kého kontextu. Každý z těchto impulzů byli schopni inter­pre­to­vat a včasně zapra­co­vat do své kon­cepce a vývoje. Stali se tak důle­ži­tou sou­částí tex­til­ního průmyslu. Sol­bi­ati je spo­leč­nost s jedi­neč­nou osob­ností a uni­kát­ním vizi­o­nář­ským cítě­ním.